Steg 2:
VAL AV DATUM OCH KLOCKSLAG

Välj en dag som passar dig genom att klicka på rätt dag i kalendern till vänster.
Om en dag är märkt med grön färg betyder det att det finns lediga tider den dagen.
Den dag du valt byter färg från grön till blå i kalendern.

När du valt en dag, visas till höger de tider som är lediga den dagen. Välj på samma sätt en tid som passar dig.
Tider som är märkta med grön färg är lediga.

Klicka på "OK" för att gå vidare till nästa steg.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR