Steg 1:
VAL AV LABORATORIUM OCH ÅTGÄRD

Så här gör du bokning: Välj den rutan av laboratorium eller provtagninspunkt som du vill boka.

Val av åtgärd: Klicka i den lilla rutan som finns till vänster om åtgärden, under det laboratorium du valt. Åtgärden färgas grön när den är vald.

Klicka till slut på "OK" för att gå vidare till nästa steg.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR