URINPROV

För att få ett tillförlitligt analyssvar bör provtagningsinstruktionerna följas noggrant. När urinvägsinfektioner undersöks är det viktigt att urinen varit tillräckligt länge i blåsan. Ett bra prov utgörs av den första morgonurinen, eller då det förflutit minst fyra timmar sedan du senast urinerade.

Det är också möjligt att ta provet hemma. För detta ändamål fås provtagningstillbehör från laboratoriet eller hälsocentralen.

Urinprovkärl

Samlingskärl och instruktioner fås från vårdande avdelning, poliklinik, mottagning eller från laboratoriet. Bekanta dig med anvisningarna tillsammans med en skötare och kontrollera att du förstått instruktionerna. I instruktionerna finns ofta frågor som patienten bör besvara innan provkärlet returneras. Provet returneras enligt angivna instruktioner.

 
PROVTAGNINGSPUNKTER: Korsholms hälsovårdscentral, laboratorium

Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Replot-Björköby provtagning

Kyrkvägen 50, 65800 Replot

Kvevlax provtagning

Kvevlaxvägen 2, 66530 Kvevlax

Helsingby provtagning

Pundarsvägen 52, 65520 Helsingby

Solf provtagning

Solfvägen 219, 65450 Solf

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Öurvägen 25, 66800 Oravais

Vörå hälsostation

Läkarvägen 3, 66600 Vörå