BLODPROV

Dagen innan ett blodprov får du äta och dricka normalt, men undvik användning av alkohol. För sköldkörtel undersökningar bör man reservera en tid före klo 10.00. VCS prover tas före kl. 11.00.

Ifall du tar ett prov som kräver att du fastar får du inte äta eller dricka någonting tolv timmar före provtagningen. Det är också förbjudet att dricka kaffe eller te samt att röka. I de här fallen rekommenderar vi att man reserverar en tid på morgonen.

Innan provtagningen bör du undvika fysisk ansträngning och andfåddhet. Det är också önskvärt att vila sittande i 15 minuter innan provtagning, för att blodcirkulationen skall stabiliseras.

Eventuell medicinering tas efter provtagningen, om vården tillåter det.

 
PROVTAGNINGSPUNKTER: Korsholms hälsovårdscentral, laboratorium

Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Replot-Björköby provtagning

Kyrkvägen 50, 65800 Replot

Kvevlax provtagning

Kvevlaxvägen 2, 66530 Kvevlax

Helsingby provtagning

Pundarsvägen 52, 65520 Helsingby

Solf provtagning

Solfvägen 219, 65450 Solf

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Öurvägen 25, 66800 Oravais

Vörå hälsostation

Läkarvägen 3, 66600 Vörå