FÖRBEREDELSER INFÖR PROV SOM KRÄVER FASTANDE

Dagen före provtagning:
• Från kvällen före provtagning skall du vara fastande i tolv timmar. Drick inte heller kaffe eller te och rök inte.
• Fasteprov tas innan klockan 10:00. Man skall inte fasta längre än tolv timmar.
• Alkoholhaltiga drycker får under inga omständigheter avnjutas innan provtagningen.

Morgonen före provtagningen:
• Får du inte äta
• Får du inte röka
• Får du vid behov dricka högst ett glas vatten
• Bör kroppslig ansträngning och andfåddhet undvikas
• Före provtagningen bör du sitta och vila i 15 minuter i laboratoriets väntrum så att blodcirkulationen stabiliseras

Om det i instruktionerna, som du fått av din läkare eller annan vårdpersonal, inte framgår att proverna måste tas på morgonen går det att reservera en tid senare på dagen.

För bland annat sköldkörtelundersökningar bör man reservera en tid före klockan 10.00.

Om läkemedelskoncentrationen ska mätas tas provet i allmänhet före följande medicindos, beroende på vilken undersökning som begärts.

Patienter med specialdiet (exempelvis diabetiker) eller medicinering följer läkarens ordination eller specialdirektiv.

Meddela vårdpersonalen om du inte har kunnat följa instruktionerna som du fått.

 
PROVTAGNINGSPUNKTER: Korsholms hälsovårdscentral, laboratorium

Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Replot-Björköby provtagning

Kyrkvägen 50, 65800 Replot

Kvevlax provtagning

Kvevlaxvägen 2, 66530 Kvevlax

Helsingby provtagning

Pundarsvägen 52, 65520 Helsingby

Solf provtagning

Solfvägen 219, 65450 Solf

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Öurvägen 25, 66800 Oravais

Vörå hälsostation

Läkarvägen 3, 66600 Vörå