SVAMPPROV

Om man behandlat hudpartier med utvärtes svampmedicin kan prov tas tidigast två veckor efter avslutad behandling. Efter invärtes svampmedicinering tas prov tidigast två månader efter avslutad behandling.

Om naglar behandlats med amorolfinlack tas svampprov tidigast tre månader efter avslutad behandling. Efter invärtes svampmedicinering tas prov tidigast sex månader efter avslutad behandling.


 
PROVTAGNINGSPUNKTER: Korsholms hälsovårdscentral, laboratorium

Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Replot-Björköby provtagning

Kyrkvägen 50, 65800 Replot

Kvevlax provtagning

Kvevlaxvägen 2, 66530 Kvevlax

Helsingby provtagning

Pundarsvägen 52, 65520 Helsingby

Solf provtagning

Solfvägen 219, 65450 Solf

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Öurvägen 25, 66800 Oravais

Vörå hälsostation

Läkarvägen 3, 66600 Vörå